Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorKratochvíl, Jan
dc.contributor.refereeHenych Václav, JUDr.
dc.date.accepted2019-5-28
dc.date.accessioned2020-08-24T11:40:50Z-
dc.date.available2017-2-21
dc.date.available2020-08-24T11:40:50Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-25
dc.identifier73992
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38937
dc.description.abstractZákon o státní službě č. 234/2014 Sb. je právní úpravou relativně novou a zároveň je stěžejním předpisem pro oblast státní služby. Tato práce si klade za cíl analyzovat zákon o státní službě a současně zachytit důsledky aplikace tohoto zákona v praxi. Pozornost je věnována historickému kontextu vzniku zákona č. 234/2014 Sb. a okolnostem jeho přijetí, stejně tak ale i nejnovějšímu legislativnímu vývoji. Rovněž je obsaženo shrnutí cílů této právní úpravy a její popis s důrazem na problematiku služebního poměru státních zaměstnanců a dalších aspektů pojících se k výkonu státní služby. Diplomová práce se také zaměřuje na komparaci s ostatními právními předpisy upravujícími oblast státních zaměstnanců a poukazuje na těsnou vazbu se správním řízením. Praktické zkušenosti implementace zákona o státní službě jsou objasňovány v souvislosti s vybranými tématy a práce rovněž zahrnuje vyhodnocení statistických dat dostupných pro státní službu. Závěr práce hodnotí a formuluje nejdůležitější poznatky a snaží se o nalezení možných východisek v případech zjištěných nedostatků zákona o státní službě.cs
dc.format73 s. (132 718 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzákon o státní služběcs
dc.subjectslužební poměrcs
dc.subjectstátní zaměstnaneccs
dc.subjectsystemizacecs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectúřednická zkouškacs
dc.subjectslužební hodnocenícs
dc.subjectwhistleblowingcs
dc.subjectodpolitizovánícs
dc.subjectslužební úřadcs
dc.subjectprůměrný platcs
dc.titleImplementace zákona o státní službě a jeho praktické využití ve veřejné správěcs
dc.title.alternativeImplementation of the Civil service act and its practical use in public administrationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe civil service act no. 234/2014 Sb. is relatively new but at the same time the most fundamental legal document in the field of the civil service. This thesis aims to conduct an analysis of this act and in doing so identify the consequences of its aplication in practice. Attention is given to historical context of the genesis of the act no. 234/2014 Sb. and the circumstances of its adoption and the latest legal developments are also included. The thesis summarises the aims of this act and its impact, especially on the employement of civil servants and other aspects of the civil service. Then it contains a comparison with other important laws which are connected with working for the state and its coherency with administration procedure. Practical experiences of the implementation of the civil service act are presented in connection with the chosen topics. Available statistical data from the field of the civil service are also evaluated. The conclusion of this thesis evaluates and formulizes the most important findings and tries to find possible solutions in cases of inadequacies of the civil service act.en
dc.subject.translatedcivil service acten
dc.subject.translatedcivil service employmenten
dc.subject.translatedcivil servanten
dc.subject.translatedsystemizationen
dc.subject.translatedadministration procedureen
dc.subject.translatedcivil service examinationen
dc.subject.translatedservice performance appraisalen
dc.subject.translatedwhistleblowingen
dc.subject.translateddepoliticizationen
dc.subject.translatedpublic authorityen
dc.subject.translatedaverage wageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Kratochvil - Implementace zakona o statni sluzbe a jeho prakticke vyuziti ve verejne sprave.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kratochvil-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce729,52 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kratochvil-Henych.pdfPosudek oponenta práce740,91 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kratochvil-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce553,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.