Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKomzáková Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHlaváčková, Vlasta
dc.contributor.refereePodlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-9-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:41:01Z-
dc.date.available2018-6-15
dc.date.available2020-08-24T11:41:01Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-27
dc.identifier77481
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38968
dc.description.abstractAnotace Cílem bakalářské práce je vytvořit set výukových logopedických karet a pomůcek pro slabozraké. Autorka vytvoří sérii kontrastních obrázků na podporu vybraných hlásek (min. 30 karet), dějové karty (sada - vizuálně kontrastních a hmatově kontrastních karet - 15 karet), 3 pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky a uvolnění ruky a 1 pracovní list pro rozvoj hmatové citlivosti s návazností na zvolené hlásky. Součástí praktické části bude skicovní materiál pro tvorbu výukového setu. Textová část bakalářské práce bude zaměřena na základní odborný výkladový rámec dané problematiky. Bakalářská práce bude průběžně konzultována s vedoucí práce a logopedem specializovaným na práci se slabozrakými.cs
dc.format28 s., XIX s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77481-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlogopediecs
dc.subjectzrakové postiženícs
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.subjectsykavky.cs
dc.titleVýukové logopedické karty a pomůcky pro slabozrakécs
dc.title.alternativeEducational logopedic cards and aids for the visually impaireden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAbstract The aim of this thesis is to create the set of educational logopedic cards and tools for the visually impaired. The author creates a series of contrasting images to support selected sounds (min. 30 cards), story cards (set - visually contrasting and tactile contrast cards - 15 cards), 3 worksheets for graphomotor development and hand release and 1 worksheet for tactile sensitivity development with link to selected phones. The practical part will include sketch material for creating a learning set. The text part of the bachelor thesis will be focused on the basic explanatory framework of the given issue. The bachelor thesis will be continuously consulted with the supervisor and speech therapist specialized in working with the visually impaired.en
dc.subject.translatedspeech therapyen
dc.subject.translatedvisual impairmenten
dc.subject.translatedcompensatory aidsen
dc.subject.translatedsibilants.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, V.H. 2019.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova_posudek_V_Komzakova.pdfPosudek vedoucího práce963,17 kBAdobe PDFView/Open
Hlavackova_posudek_O_Podlipsky.pdfPosudek oponenta práce762,88 kBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Hlavackova Vlasta.pdfPrůběh obhajoby práce279,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.