Title: Inspirace fotografií - cyklus 7 obrazů
Other Titles: Inspiration of photos - Cycle 7 images
Authors: Formanová, Martina
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Hodonský František, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38972
Keywords: malba;krajina;krajinomalba;akrylové barvy;struktura;nadhled;abstrakce;půdorys krajiny
Keywords in different language: painting;landscape;landscape painting;acrylic paints;structure;unwordliness;abstraction;ground plan of landscape
Abstract: Cíl bakalářské práce spočíval ve vytvoření sedmi maleb středního formátu na téma "Inspirace fotografií". Technika je malba akrylovými barvami na bavlněná plátna dvou rozměrů. Bakalářská práce obsahuje kulturně historický kontext, impresionismus a abstrakce, popsaný vývoj tvorby, techniku malby, inspiraci a popis obrazů. Každý obraz je popsán jednotlivě. Skicovní materiál mapuje vývoj malby od počátečních návrhů po finální obrazy.
Abstract in different language: The intention of my bachelor work consisted of creation of seven paintings in middle format for topic "Inspiration by photographs". The technique is painting with acrylic paints on cotton cloth of two proportions. The bachelor work includes culture-historical context, impressionism and abstraction, described pocress of creation, technique of paiting, inspiration and description of pictures. Each picture is described separetaly. Sketching material shows the progress of painting from initial draft to final painting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2019_Formanova.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
Formanova_posudek_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce948,43 kBAdobe PDFView/Open
Formanova_posudek_O_Benish.pdfPosudek oponenta práce743,12 kBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Formanova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce479,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.