Název: Analýza chlazení elektrického zařízení v rozvaděči
Další názvy: Analyse of cooling of an electric device in switchboard
Autoři: Kolářová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Sedláček, Jan
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3899
Klíčová slova: oteplení;rozvaděč;analýza chlazení;numerický výpočet;přestup tepla
Klíčová slova v dalším jazyce: heating;switchboard;cooling analysis;numerical simulation;heat transfer
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu chlazení elektrického zařízení v rozvaděči. Zahrnuje teoretický úvod orientovaný na oteplení proudové dráhy elektrického zařízení a způsoby šíření tepla. Dále v práci nalezneme analytický výpočet vnitřní teploty rozvaděče, v porovnání s numerickým výpočtem v programu ANSYS Fluent. V závěru práce se nachází vyhodnocení a porovnání výsledků spolu s návrhem opatření pro zlepšení chlazení elektrických zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with cooling of electrical equipment in a switchboard. An introduction focused on heating of electrical equipment conducting paths and heat transfer process is given in the first chapter. Further, analytical calculation of the average switchboard heating and detailed numerical calculations performed in program ANSYS Fluent, are presented. The results are analyzed and compared together. Some switchboard design changes, which can improve the electric equipment cooling, are proposed in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_KOLAROVA_Jana.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040462_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce463,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040462_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040462_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3899

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.