Title: Výpočet ztrát v konstrukčních částech transformátoru
Other Titles: Calculation of losses in construction parts of transformer
Authors: Novák, Václav
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3901
Keywords: Transformátor;přídavné ztráty;ztráty v nádobě transformátoru;metoda konečných prvků;stínění
Keywords in different language: Transformer;stray losses;tank losses;finite element method;shielding
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh transformátoru 40 MVA, 110/23 kV a výpočet přídavných ztrát v konstrukčních částech transformátoru pomocí Metody Konečných Prvků (MKP). Dalším krokem je osazení nádoby magnetickým stíněním a jeho analýza pomocí MKP.
Abstract in different language: The master theses presents design of transformer 40 MVA, 110/23 kV and calculation of stray losses in structural components by using FEM (Finite Element Method). Next step is adding of magnetic shunt on the tank. Then analysis of shunt is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaclav_Novak_2012.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
040493_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce253,08 kBAdobe PDFView/Open
040493_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,81 kBAdobe PDFView/Open
040493_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.