Název: Návrh elektroinstalace pro komplex rodinného sídla a provozovny
Další názvy: The proposal wiring system for complex family house and establishment
Autoři: Skřivanová, Alice
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Frank, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3902
Klíčová slova: domovní rozváděč;přípojková skříň;jistič;přepěťová ochrana;pojistky;kabelové vedení;proudový chránič;hromosvod;osvětlovací soustava;tepelné čerpadlo;solární kolektory
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer unit;electrical terminal box;breaker;overvoltage protective;fuses;underground line;earth-leakage circuit-breaker;conductor;illuminating system;heat pump;solar collectors
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je komplexní návrh elektroinstalace rodinného domu, provozovny firmy se společným suterénem. Součástí je i návrh a dimenzování přípojky pro uvedený objekt. V tomto projektu jsou zohledněny aktuální trendy, jako jsou tepelné čerpadlo a solární panely pro ohřev teplé užitkové vody.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of diploma thesis, which is presented below, is to project wirinmg system of family house, workroom and common basement. It is also design the electrical terminal box for mentioned building. There is taken into consideration current alternative possibilities as heat pump and solar collectors for heating of supply water.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Skrivanova Alice 2012.pdfPlný text práce9,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040661_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040661_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040661_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.