Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháč, Karel
dc.contributor.authorKošan, Václav
dc.contributor.refereeBeneš, Jan
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:58Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:58Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-18
dc.identifier40670
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3903
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou návrhu osvětlovací soustavy. V úvodní části jsou popsány základní veličiny, jednotky charakterizující světlo, kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlovací soustavy. Hlavním bodem této práce je návrh umělého osvětlení pro určitá svítidla a zhodnocení vlivu volby parametrů výpočtů na kvantitativní a kvalitativní parametry osvětlovací soustavy. Návrh je řešen pomocí programu RELUX.cs
dc.format63 s obrazové přílohy 33 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectumělé osvětlenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkvantitativní parametrycs
dc.subjectfotometrické veličinycs
dc.subjecttoková metodacs
dc.subjectbodová metodacs
dc.subjectkvalitativní parametrycs
dc.titleOptimalizace výpočtu umělého osvětlenícs
dc.title.alternativeOptimalization of calculation of artificial lightingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work deals with problems suggestion illuminating system. In the beginning of the work is solved basic quantities, troop characterizing light, quantitative and qualitative parametres of the illuminating system. Main aim of the thesis is suggestion artificial lighting for definite light fitting and estimation influence election parameter calculation on quantitative and qualitative characteristics illuminating system. The project is solid with the program relux.en
dc.subject.translatedartificial lightingen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedquatitative parametersen
dc.subject.translatedphotometric quantitiesen
dc.subject.translatedflow methoden
dc.subject.translatedpoint methoden
dc.subject.translatedqualitetive parametersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Optimalizace vypoctu umeleho osvetleni.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
040670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,69 kBAdobe PDFView/Open
040670_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,32 kBAdobe PDFView/Open
040670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.