Title: Porovnání výbojových zdrojů a LED v soustavách veřejného osvětlení
Other Titles: Comparision of discharges sources and LED in systems of a public lighting
Authors: Kopač, Petr
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Beneš, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3904
Keywords: Veřejné osvětlení;uliční osvětlení;vysokotlaká sodíková výbojka;LED;RELUX;uliční svítidlo;osvětlovací soustava;osvětlování komunikací.
Keywords in different language: Public lighting;street lighting;high pressurized sodium lamp;LED;RELUX;street luminaire;lighting system;illumination of communications.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na veřejné osvětlení. Jejím úkolem je posouzení použití klasických výbojových světelných zdrojů a moderních světelných diod LED. Skládá se z teoretického popisu a porovnání uvedených světelných zdrojů a z praktického návrhu uličních osvětlovacích soustav a porovnávání jejich vlastností.
Abstract in different language: This master thesis is focused on public lighting. Its task is to consider using of conventional discharge light sources and innovative lighting diodes (LED). The thesis at first consists of description and theoretic comparison of the mentioned light sources, and next part is the practical design of lighting systems and comparison of its features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce12,5 MBAdobe PDFView/Open
040672_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,2 kBAdobe PDFView/Open
040672_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,15 kBAdobe PDFView/Open
040672_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.