Title: Ekologická zátěž vzniklá výrobou, provozem a likvidací fotovoltaických článků
Other Titles: Ecological stress created by production, running and liquidation of photovoltaic cells
Authors: Krejčí, Tomáš
Advisor: Beneš, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3905
Keywords: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;ignot;recyklace;solární křemík;energetická návratnost
Keywords in different language: photovoltaic cell;photovoltaic panel;ingot;recycling;silicon solar;energy payback time
Abstract: V diplomové práci je popsána metodika výroby fotovoltaických panelů, které jsou v současné době využívány v energetice a mapují jejich dopad na životní prostředí. Navazuje analýza životnosti fotovoltaických systémů a zátěž na životní prostředí vznikající jejich provozem. Dále je v diplomové práci znázorněn proces ekologické likvidace fotovoltaických systémů. V závěru práce posuzuji celkovou zátěž vzniklou výrobou, provozem a likvidací fotovoltaických systémů a porovnávám je s jiným zdrojem elektrické energie.
Abstract in different language: The thesis describes the methodology of the production of photovoltaic cells which are nowadays used in power engineering and survey their impact on the environment. Then follows analysis of the photovoltaic systems lifespan and strain on the environment emergent by their operation. Process of the ecologic liquidation of the photovoltaic systems is depicted next. In conclusion of my thesis I assess the total strain emergent by the production, operation and liquidation of the photovoltaic systems and I compare them with another source of the electric power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ekologicka zatez vznikla vyrobou, provozem a likvidaci fotovoltaickych clanku_tisk_.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
040935_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,2 kBAdobe PDFView/Open
040935_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,62 kBAdobe PDFView/Open
040935_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.