Název: Ekologická zátěž vzniklá výrobou, provozem a likvidací fotovoltaických článků
Další názvy: Ecological stress created by production, running and liquidation of photovoltaic cells
Autoři: Krejčí, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3905
Klíčová slova: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;ignot;recyklace;solární křemík;energetická návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic cell;photovoltaic panel;ingot;recycling;silicon solar;energy payback time
Abstrakt: V diplomové práci je popsána metodika výroby fotovoltaických panelů, které jsou v současné době využívány v energetice a mapují jejich dopad na životní prostředí. Navazuje analýza životnosti fotovoltaických systémů a zátěž na životní prostředí vznikající jejich provozem. Dále je v diplomové práci znázorněn proces ekologické likvidace fotovoltaických systémů. V závěru práce posuzuji celkovou zátěž vzniklou výrobou, provozem a likvidací fotovoltaických systémů a porovnávám je s jiným zdrojem elektrické energie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the methodology of the production of photovoltaic cells which are nowadays used in power engineering and survey their impact on the environment. Then follows analysis of the photovoltaic systems lifespan and strain on the environment emergent by their operation. Process of the ecologic liquidation of the photovoltaic systems is depicted next. In conclusion of my thesis I assess the total strain emergent by the production, operation and liquidation of the photovoltaic systems and I compare them with another source of the electric power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Ekologicka zatez vznikla vyrobou, provozem a likvidaci fotovoltaickych clanku_tisk_.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040935_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce273,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040935_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040935_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce166,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.