Název: Energetická bezpečnost ČR
Další názvy: Energy security of Czech republic
Autoři: Svoboda, Petr
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3906
Klíčová slova: energetická bezpečnost;teplárenství;elektroenergetika;obnovitelné zdroje;solární energie;jaderná energie;energetika;zemní plyn;uhlí;ropa;energetické zdroje;primární energetické zdroje;bioenergetika;fosilní paliva
Klíčová slova v dalším jazyce: energy security;heating industry;eelectric power industry;energy industry;renewable resources;solar energy;nuclear energy;natural gas;coal;primary energy sources;oil;bioenergy;fossil fuels
Abstrakt: Práce hodnotí aktuální energetický mix z pohledu energetické a potravinové bezpečnosti. Charakterizuje jednotlivé druhy energetických zdrojů a jejich využití z pohledu energetické bezpečnosti, ekonomické přijatelnosti a zásad trvalé udržitelnosti. Formou scénářů srovnává možné varianty budoucího zajištění energetických zdrojů s přihlédnutím všech cílu a závazků, které se váží k české energetice.
Abstrakt v dalším jazyce: Energy security of Czech Republic The master thesis presents actual fuel mix in Czech Republic and it evaluates this fuel mix in accordance with an energy and food security. It finds available ways and supplies of energy sources. It creates scenarios of an ensuring of supply of energy sources that describe possibly hazard tied with supplies of energy sources
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_prace.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040937_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040937_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040937_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.