Title: Energetická bezpečnost ČR
Other Titles: Energy security of Czech republic
Authors: Svoboda, Petr
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3906
Keywords: energetická bezpečnost;teplárenství;elektroenergetika;obnovitelné zdroje;solární energie;jaderná energie;energetika;zemní plyn;uhlí;ropa;energetické zdroje;primární energetické zdroje;bioenergetika;fosilní paliva
Keywords in different language: energy security;heating industry;eelectric power industry;energy industry;renewable resources;solar energy;nuclear energy;natural gas;coal;primary energy sources;oil;bioenergy;fossil fuels
Abstract: Práce hodnotí aktuální energetický mix z pohledu energetické a potravinové bezpečnosti. Charakterizuje jednotlivé druhy energetických zdrojů a jejich využití z pohledu energetické bezpečnosti, ekonomické přijatelnosti a zásad trvalé udržitelnosti. Formou scénářů srovnává možné varianty budoucího zajištění energetických zdrojů s přihlédnutím všech cílu a závazků, které se váží k české energetice.
Abstract in different language: Energy security of Czech Republic The master thesis presents actual fuel mix in Czech Republic and it evaluates this fuel mix in accordance with an energy and food security. It finds available ways and supplies of energy sources. It creates scenarios of an ensuring of supply of energy sources that describe possibly hazard tied with supplies of energy sources
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_prace.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
040937_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,77 kBAdobe PDFView/Open
040937_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,59 kBAdobe PDFView/Open
040937_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.