Název: Řídicí jednotka zátěžového managementu
Další názvy: The control unit for load management
Autoři: Krýza, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Vostracký, Zdeněk
Oponent: Polívka, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3909
Klíčová slova: Smart grid;smart home;snubber network;inteligentní měřiče energie;obnovitelné zdroje energie;životní prostředí;distribuční síť;elektromobil;mikrokontrolér MSP430F5438
Klíčová slova v dalším jazyce: Smart grid;smart home;snubber network;smart meters;renewable energy;environment;distribution network;electric car;microcontroller MSP430F5438
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje princip konceptu inteligentních sítí včetně jejího vývoje, hodnotí všechny kladné i záporné přínosy pro celosvětovou implementaci systému. Hlavním cílem je návrh řídící jednotky pro zátěžový management a možnosti využití. Významnou část práce věnuji pak problematice spínaní zátěžových obvodů. V závěru práce bude provedena inovace jednotky spolu s grafickým modelem celé jednotky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis describes the principle of the intelligent network concept, including its development. It evaluates all the positive and negative benefits for global implementation of the system. The main objective is the design of a control unit for load management and its possible applications. A substantial part of the thesis deals with the issue of load circuits switching. An innovation of the unit, together with a graphic model of the whole unit, will be performed in the conclusion of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Miroslav_Kryza.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040959_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040959_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040959_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3909

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.