Title: Řídicí jednotka zátěžového managementu
Other Titles: The control unit for load management
Authors: Krýza, Miroslav
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Polívka, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3909
Keywords: Smart grid;smart home;snubber network;inteligentní měřiče energie;obnovitelné zdroje energie;životní prostředí;distribuční síť;elektromobil;mikrokontrolér MSP430F5438
Keywords in different language: Smart grid;smart home;snubber network;smart meters;renewable energy;environment;distribution network;electric car;microcontroller MSP430F5438
Abstract: Tato diplomová práce popisuje princip konceptu inteligentních sítí včetně jejího vývoje, hodnotí všechny kladné i záporné přínosy pro celosvětovou implementaci systému. Hlavním cílem je návrh řídící jednotky pro zátěžový management a možnosti využití. Významnou část práce věnuji pak problematice spínaní zátěžových obvodů. V závěru práce bude provedena inovace jednotky spolu s grafickým modelem celé jednotky.
Abstract in different language: This diploma thesis describes the principle of the intelligent network concept, including its development. It evaluates all the positive and negative benefits for global implementation of the system. The main objective is the design of a control unit for load management and its possible applications. A substantial part of the thesis deals with the issue of load circuits switching. An innovation of the unit, together with a graphic model of the whole unit, will be performed in the conclusion of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Miroslav_Kryza.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
040959_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,59 kBAdobe PDFView/Open
040959_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,92 kBAdobe PDFView/Open
040959_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.