Title: Kondiční příprava a kompenzační cvičení v tréninkovém procesu v thajském boxu
Other Titles: Fitness preparation and compensational exercise in the Thai box training process
Authors: Kraus, Dominik
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39093
Keywords: intervenční cvičební program;tréninkový proces;thajský box;posturální funkce;svalové dysbalance;kondiční schopnosti;vstupní a výstupní diagnostika.
Keywords in different language: interventional training program;training process;muay thai;postural function;muscle imbalance;input-output diagnostics
Abstract: V kvalifikační práci jsme posuzovali míru vlivu jednostranné zátěže, která se v průběhu tréninkového procesu thajského boxu objevuje. Prostřednictvím diagnostických metod jsme provedli vstupní měření, po němž následovalo sestavení intervenčního programu. Tento program byl zařazen do tréninkového procesu po dobu tří měsíců. Dále bylo provedeno výstupní měření, analýza a komparace výsledků a zhodnocení účinnosti zvoleného intervenčního programu. V závěru jsme konstatovali, že kompenzační program považujeme za účinný a je možné ho trvale zařadit do tréninkového procesu thajského boxu.
Abstract in different language: In this qualification thesis we explored one-sided strain gauge that appears during the Muay Thai training process. Using diagnostic methods we performed an input measurement and after that we created the interventional program. This program was included in the training process for the next three months. We also performed an output measurement, analysis and comparison of the results and evaluated the effectiveness of the program. In conclusion, we can say that we consider this compensation program effective and it is possible to include it in the Muay Thai training process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - DOMINIK KRAUS.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Kraus Dominik - VP.pdfPosudek vedoucího práce179,6 kBAdobe PDFView/Open
Kraus D. - OP.pdfPosudek oponenta práce163,85 kBAdobe PDFView/Open
Kraus D..pdfPrůběh obhajoby práce89,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.