Název: Perspektivy použití nanodielektrik v elektrotechnice
Další názvy: The perspective of nanodielectrics application in the electrical engineering
Autoři: Wolf, Radovan
Vedoucí práce/školitel: Polanský, Radek
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3910
Klíčová slova: izolant;dielektrikum;izolační materiály;nanotechnologie;nanomateriály;nanokompozit;nanodielektrika
Klíčová slova v dalším jazyce: insulator;dielectric;isolation materials;nanotechnology;nanomaterials;nanocomposite;nanodielectrics
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá nanodielektriky a jejich uplatněním v izolační technice. Rekapituluje současný stav v izolačních materiálech a technologiích. Definuje pojem nanotechnologie a zabývá se uplatněním nanotechnologií v různých oblastech lidské činnosti, mj. v oblasti elektroizolačních technologií a materiálů. Klíčová slova
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis work deals with the nanodielectrics and their application in the isolation technique. Sums up the current state of the insulating materials and technologies. Defines the concept of nanotechnology and discusses the application of nanotechnology in various fields of human activity in areas such as technology and electrical insulation materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace R.Wolf.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041143_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041143_oponent.pdfPosudek oponenta práce381,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041143_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce262,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.