Title: Recepce díla Leoše Janáčka v Klatovech
Other Titles: The Reception of Leos Janacek's works in Klatovy
Authors: Pavlasová, Jana
Advisor: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39139
Keywords: recepce díla;mužský sbor;leoš janáček;klatovy;šumavan (týdeník);klatovské listy (týdeník);měšťanská beseda v klatovech;literární jednota v klatovech;iv. pěvecká župa plzeňská - pallova;šumavan (sbor);pěvecký kroužek sokola;smetana (sbor);hlahol (sbor);pěvecké sdružení moravských učitelů;pěvecké sdružení pražských učitelů;josef klička;jindřich jindřich
Keywords in different language: reception history;male chorus;leoš janáček;klatovy;šumavan (weekly newspaper);klatovské listy (weekly newspaper);měšťanská beseda in klatovy;literární jednota in klatovy;iv. pěvecká župa plzeňská - pallova;šumavan (choir);pěvecký kroužek sokola (ensemble);smetana (choir);hlahol (choir);pěvecké sdružení moravských učitelů (choir);pěvecké sdružení pražských učitelů (choir);josef klička;jindřich jindřich
Abstract: Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem pronikalo dílo Leoše Janáčka na české maloměsto. K této sondě do recepce Janáčkova díla jsem si vybrala Klatovy jako příklad malého českého města, které v době Janáčkova tvůrčího období mělo již kulturní zázemí a relativně bohatou a rozvinutou kulturní činnost. Zajímalo mne, jestli a jakým způsobem mělo klatovské publikum možnost si utvořit k Janáčkovu dílu vztah prostřednictvím hudební produkce a reprodukce ve městě. Hledala jsem interprety, kteří Janáčkovo dílo v Klatovech uvedli nebo do Klatov "přivezli". Pátrala jsem po ohlasech interpretace Janáčkova díla v recenzích regionálního tisku (týdenících Šumavan a Klatovské listy), které umožňují nahlédnout recepci recenzentem i publikem.
Abstract in different language: In general, the goal of the thesis is to investigate the way, in which Leoš Janáček's work was expanding into a small town, especially the formation of relation between Klatovy's audience and Leoš Janáček's work. In particular, the main interest of the research concentrates on the analysis of the music production in Klatovy during Janáček's life - searching for the interprets, repertoir and music reviews in regional journals (Šumavan and Klatovské listy).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_pavlasova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Pavlasova_DP_vedouci_As.pdfPosudek vedoucího práce290,82 kBAdobe PDFView/Open
Pavlasova_DP_oponent_Be.pdfPosudek oponenta práce211,05 kBAdobe PDFView/Open
Pavlasova.pdfPrůběh obhajoby práce336,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.