Title: Možnosti propojení výtvarné výchovy a pracovních činností s prvky muzikálu při výuce hudební výchovy na I. stupni základní školy
Other Titles: The Possibilities of Interconnecting Art and Handcraft with Elements of Musical in the Lessons of Music at Key Stage 1 of Primary School
Authors: Bláhová, Marie
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39141
Keywords: mezipředmětové vztahy;hudební projekt;muzikál;pastelky;hudba;hudební výchova;výtvarná výchova;pracovní činnosti;i. stupeň základní školy;scénář;kulisy
Keywords in different language: intersubjectal relations;music project;musical;crayons;music;lessons of music;interconnecting art;handcraft;key stage 1 of primary school;screenplay;scenery
Abstract: Práce zdůvodňuje význam a funkci hudby v životě člověka. Mapuje mezipředmětové vztahy ve výuce a zpracování problematiky mezipředmětových vztahů v dostupné literatuře a z pohledu praktického využití při realizaci hudebního projektu. Porovnává naplnění cílů RVP ZV při realizaci celoročního projektu Pastelky. Praktická část práce se věnuje přípravám, realizaci a zhodnocení vlastního projektu.
Abstract in different language: The diploma thesis aims at explaining the significance and function of music in human life. It maps intersubjectal relations in tuition and how the topic has been represented in accessible literature focusing on the possibilities of utilization in the realization of a music project. The thesis compares how successfully the aims of the Framework Educational Programme for Basic Education have been fulfilled during the realization of the whole-year project Crayons. The practical part of the thesis focuses on preparation, realization, and evaluation phases of the author´s own project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Marie Blahova P14M0001K.pdfPlný text práce7,42 MBAdobe PDFView/Open
Blahova_DP_vedouci_Sla.pdfPosudek vedoucího práce282,45 kBAdobe PDFView/Open
Blahova_DP_oponent_Li.pdfPosudek oponenta práce287,78 kBAdobe PDFView/Open
Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce326,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.