Title: Přínos Jindřicha Jindřicha pro zachování chodské lidové kultury
Other Titles: Jindrich Jindrich s contributon to maintaining Chod folk culture
Authors: Karenovičová, Martina
Advisor: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39142
Keywords: etnografie;j. jindřich;chodsko;národopis
Keywords in different language: etnography;j. jindrich;chodsko;ethnography
Abstract: Diplomová práce se zabývá etnografickou činností J. Jindřicha na Chodsku. Z rozsáhlého díla jsem se zaměřila především na Chodské zpěvníky, sborník Chodsko, dialektologický slovník a sběratelskou činnost. Součástí diplomové práce je zmapování vlivu díla J. Jindřicha na činnost folklorních a národopisných souborů na Chodsku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the ethnographic activity of J. Jindřich in Chodsko. From the extensive work I focused mainly on Chodské zpěvníky, the Chodsko Proceedings, the dialectology dictionary and collecting activity. Part of the diploma thesis is a mapping of the influence of J. Jindřich's work on folklore and ethnographic ensembles in Chodsko.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFView/Open
Karenovicova_DP_oponent_Vic.pdfPosudek oponenta práce100,35 kBAdobe PDFView/Open
Karenovicova.pdfPrůběh obhajoby práce263,27 kBAdobe PDFView/Open
2019 Karenovicova Martina_posudek_DP_vedouciVA.docPosudek vedoucího práce38 kBMicrosoft WordView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.