Název: Návrh asynchronního motoru
Další názvy: Design of asynchronous motor
Autoři: Jandora, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Bouzek, Lukáš
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3915
Klíčová slova: asynchronní motor;stator;rotor;vinutí;klec nakrátko
Klíčová slova v dalším jazyce: asynchronous motor;stator;rotor;winding;short circuit
Abstrakt: Tato diplomová práce je se zabývá návrhem asynchronního motoru s kotvou nakrátko o výkonu 14 kW, se synchronní rychlostí 750 otáček za minutu. Návrh stroje je proveden dle zadaných parametrů. Hlavní geometrické rozměry jsou zjištěny pomocí výpočtů. V práci jsou dále vypočteny velikosti statoru a rotoru, odpory, reaktance, magnetizační proudy, ztráty a účinnost stroje. Na základě hodnot je vytvořen model motoru v 3D CAD programu Solidworks.
Abstrakt v dalším jazyce: This tesis deal with the design of electromagnetic induction motor with short circuit armature with power 14 kW, with synchronous speed 750 rpm. The design is consist of computation geometric size motor. Using the calculation are found the main geometric dimensions. In thesis are further calculated the size of stator and rotor, resistance, reactance, magnetizing current, losses and efficiency of machine. Basid on the values is created engine model in 3D CAD program Solidworks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslav_Jandora.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047098_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047098_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047098_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.