Název: Budící systémy synchronních alternátorů
Další názvy: Excitation systems of synchronous machines
Autoři: Mikeska, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Noháč, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3918
Klíčová slova: stropní buzení;synchronní stroj;turboalternátor;regulace;modelování;simulace;statický budící systém;rotační budící systém;závislá budící soustava;nezávislá budící soustava;řízený usměrňovač;neřízený usměrňovač;bezkartáčová budící soustava;odbuzovač
Klíčová slova v dalším jazyce: ceiling excitation;synchronous machine;turbine generator;regulation;modelling;simulation;static excitation system;rotational excitation system;dependent excitation system;independent excitation system;controlled rectifier;uncontrolled rectifier;brushless excitation system;field circuit breaker
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na popis a možnosti simulace budicích systémů a návrh regulace a řízení buzení synchronních strojů. Představuje podrobný přehled budících soustav a uspořádání a zapojení jednotlivých prvků v nich. Porovnává výhody a nevýhody jednotlivých soustav a předkládá vlastní návrh budicí soustavy s regulátorem buzení, který autor vyhodnotil jako nejlepší. V závěru simuluje navržené řešení pomocí softwaru ATP-EMTP, konkrétně preprocesoru ATPDraw.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the thesis is to describe various options of excitation systems simulation and design regulation for exciting synchronous machines. The thesis presents a detailed overview of excitation systems including possibilities to organize and connect individual components in the systems. Both the positives and negatives of individual systems are compared. Subsequently, the author presents his own design of an excitation system using the excitation regulator that he assessed as the best one. Finally, the author simulates the designed solution using the ATP Draw preprocessor in the ATP-EMTP software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Mikeska - Budici systemy synchronnich alternatoru.pdfPlný text práce673,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047106_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047106_oponent.pdfPosudek oponenta práce490,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047106_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.