Název: Dimenzování trakčních baterií pro vozidla MHD
Další názvy: Dimensioning of the traction batteries for the public transport vehicles
Autoři: Schwarz, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Flajtingr, Jiří
Oponent: Klíma, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3919
Klíčová slova: trakční baterie;dimenzování baterií;akumulace energie;životnost baterií;rekuperace;elektrické vozidlo
Klíčová slova v dalším jazyce: traction batteries;battery dimensioning;energy storage;battery life;recuperation;pure electric vehicle
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku výběru vhodných trakčních baterií pro vozidla MHD, popisuje fyzikální veličiny a vlivy podílející se na životnosti baterií a stanovuje postup při dimenzování trakčních baterií, včetně výběru nejoptimálnější varianty baterie pro použití v elektrické trakci.
Abstrakt v dalším jazyce: Master's thesis is focused on the selection of suitable batteries for vehicles, public transport, and describes the effects of physical variables involved in the life battery and establishes the procedure for dimensioning of traction batteries, including the selection of optimal variants of batteries for traction applications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Schwarz Jaroslav DP.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047108_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047108_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047108_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.