Title: Návrh chráněné kompenzace účiníku
Other Titles: Design of detuned power factor correction equipment
Authors: Cendelín, Luboš
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3921
Keywords: kompenzace jalového výkonu;účiník;jalový výkon;činný výkon;kompenzační zařízení;regulátor;stykač;kompenzační kondenzátor;hradící tlumivka;rozvaděč;hrazená kompenzace;filtr
Keywords in different language: reactive power compensation;power-factor;reactive power;active power;regulator;contactor;capacitor for power factor correction;detuned reactor;switch-board;detuned power factor correction;filter
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu. Popisuje jednotlivé druhy kompenzace a kompenzační zařízení, používaná ke kompenzaci. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a principu kompenzace účiníku. Další část je věnována provozu kompenzačních kondenzátorů v sítích s vyšším podílem nelineární zátěže. Jsou zde popsány způsoby minimalizace dopadů negativních vlivů na kondenzátory. Závěrečná část práce se zabývá návrhem rozvaděče chráněné kompenzace pro konkrétní výrobní podnik.
Abstract in different language: This diploma work deals with a reactive power compensation. It describes individual types of power factor correction and compensation equipment, which are used for power factor correction. First part of the work is focused on basic terms and principle of power factor correction. Next part is dedicated to using of capacitors for power factor correction in network with a higher proportion of non-linear load. There are described ways how to minimize the impacts of harmonics on capacitors. Final part of the work deals with calculation of detuned power factor correction switch-board for a manufacturing company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPraceCendelinLubos.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFView/Open
047112_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,48 kBAdobe PDFView/Open
047112_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,93 kBAdobe PDFView/Open
047112_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.