Název: Návrh chráněné kompenzace účiníku
Další názvy: Design of detuned power factor correction equipment
Autoři: Cendelín, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Schejbal, Konstantin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3921
Klíčová slova: kompenzace jalového výkonu;účiník;jalový výkon;činný výkon;kompenzační zařízení;regulátor;stykač;kompenzační kondenzátor;hradící tlumivka;rozvaděč;hrazená kompenzace;filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: reactive power compensation;power-factor;reactive power;active power;regulator;contactor;capacitor for power factor correction;detuned reactor;switch-board;detuned power factor correction;filter
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu. Popisuje jednotlivé druhy kompenzace a kompenzační zařízení, používaná ke kompenzaci. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a principu kompenzace účiníku. Další část je věnována provozu kompenzačních kondenzátorů v sítích s vyšším podílem nelineární zátěže. Jsou zde popsány způsoby minimalizace dopadů negativních vlivů na kondenzátory. Závěrečná část práce se zabývá návrhem rozvaděče chráněné kompenzace pro konkrétní výrobní podnik.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with a reactive power compensation. It describes individual types of power factor correction and compensation equipment, which are used for power factor correction. First part of the work is focused on basic terms and principle of power factor correction. Next part is dedicated to using of capacitors for power factor correction in network with a higher proportion of non-linear load. There are described ways how to minimize the impacts of harmonics on capacitors. Final part of the work deals with calculation of detuned power factor correction switch-board for a manufacturing company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPraceCendelinLubos.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047112_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce373,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047112_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047112_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.