Title: Návrh elektroinstalace objektu při použití moderních technologií a respektování platných norem, včetně technické a revizní zprávy
Other Titles: Design of an electrical building using modern technologies with the respekt to the applicable standards including technical and audit reports
Authors: Kočí, Libor
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Frank, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3922
Keywords: Inteligentní instalace;spínací;stmívací a roletová jednotka;zkratový proud;elektrická přípojka;silový rozvod;sběrnicový rozvod;atmosférické přepětí
Keywords in different language: Intelligent instalation;switching;dimming and pull-down unit;short-circuit current;electrical connection;power distribution;bus;atmospheric overvoltage
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh elektroinstalace objektu při použití moderních technologií. Součástí práce je vypracování projektu dle platných norem, vypracování technické a revizní zprávy.
Abstract in different language: The master theses is focused on elctrical installation design using modern technology. Part of the work is to develop the project according to current standards, to develop technical and audit reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.Libor Koci_DP_2012_E10N0008K.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
047113_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce347,17 kBAdobe PDFView/Open
047113_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,19 kBAdobe PDFView/Open
047113_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce231,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.