Název: Návrh elektroinstalace ve školní dílně pro výuku na obráběcích strojích
Další názvy: Project of wiring systém in a school workshop for education on machine tools
Autoři: Bešta, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Schejbal, Konstantin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3923
Klíčová slova: elektroinstalace;dimenzování kabelových vedení;obráběcí stroje;školní dílna;ochrana před úrazem elektrickým proudem;technická zpráva;projekt elektroinstalace;energetická bilance;kompenzace účiníku;osvětlení
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical installation;dimensioning of wiring;machine tools;school workshop;protection against electric shock accident;technical report;project of electrical installation;energy budget;compensation of power factor;lifting
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projekt elektroinstalace ve školní dílně pro výuku na obráběcích strojích. Je zde řešena problematika výpočtového zatížení, dimenzování vodičů, požadavky na umělé osvětlení a kompenzace účiníku ve školní dílně. Předkládaný projekt řeší specifické požadavky, jimiž se provoz ve školní dílně odlišuje od běžného provozu ve výrobním závodě.
Abstrakt v dalším jazyce: Project of wiring system in a school workshop for education on machine tools. This work is focused on the project of electrical installation in a school workshop used for vocational training on machine tools. The work deals with problems of factored load, the dimensioning of conductors, requirements for lighting and the compensation of power factor in a school workshop. The project solves specific requirements that make operation in a school workshop different from ordinary operation in a factory.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP M. Besta.pdfPlný text práce10,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047114_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047114_oponent.pdfPosudek oponenta práce275,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047114_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3923

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.