Title: Návrh elektroinstalace ve školní dílně pro výuku na obráběcích strojích
Other Titles: Project of wiring systém in a school workshop for education on machine tools
Authors: Bešta, Miloš
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Schejbal, Konstantin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3923
Keywords: elektroinstalace;dimenzování kabelových vedení;obráběcí stroje;školní dílna;ochrana před úrazem elektrickým proudem;technická zpráva;projekt elektroinstalace;energetická bilance;kompenzace účiníku;osvětlení
Keywords in different language: electrical installation;dimensioning of wiring;machine tools;school workshop;protection against electric shock accident;technical report;project of electrical installation;energy budget;compensation of power factor;lifting
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projekt elektroinstalace ve školní dílně pro výuku na obráběcích strojích. Je zde řešena problematika výpočtového zatížení, dimenzování vodičů, požadavky na umělé osvětlení a kompenzace účiníku ve školní dílně. Předkládaný projekt řeší specifické požadavky, jimiž se provoz ve školní dílně odlišuje od běžného provozu ve výrobním závodě.
Abstract in different language: Project of wiring system in a school workshop for education on machine tools. This work is focused on the project of electrical installation in a school workshop used for vocational training on machine tools. The work deals with problems of factored load, the dimensioning of conductors, requirements for lighting and the compensation of power factor in a school workshop. The project solves specific requirements that make operation in a school workshop different from ordinary operation in a factory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP M. Besta.pdfPlný text práce10,86 MBAdobe PDFView/Open
047114_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,52 kBAdobe PDFView/Open
047114_oponent.pdfPosudek oponenta práce275,77 kBAdobe PDFView/Open
047114_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.