Title: Zlepšující nebo zhoršující se svět - možnosti pro geografické vzdělávání
Other Titles: Progressive or worsened world - possibilities for geographic education
Authors: Kovacz, Tomáš
Advisor: Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39230
Keywords: kvalita života;vývoj světa;zdraví;životní úroveň;životní prostředí;bezpečnost;učebnice zeměpisu
Keywords in different language: quality of life;development of the world;health;standard of living;environment;safety;geography textbook
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života a trendem jejího vývoje. V práci jsou uvedeny hlavní oblasti a jejich charakteristiky, které nejvíce definují pojem kvalita života. Následně jsou charakteristiky vysvětleny a poté podrobně analyzovány, aby byl zřejmý jejich trend vývoje. Na základě trendů těchto faktorů práce prezentuje trend vývoje současného světa. Dále se práce zabývá rozšířeností problematiky kvality života v učebnicích zeměpisu pro základní a střední školy. Výsledky analýzy ukazují, v jakém rozsahu se vyskytuje téma kvality života a jejího vývoje ve sledovaných učebnicích zeměpisu.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is the problem of quality of life and the accompanying development trends. There are described main areas and their features which define the term quality of life. Subsequently, there are explanations and analysis of the features with the emphasis on the development trends. Based on the trends of the features, the bachelor thesis shows a trend of development of current life. The bachelor thesis also focuses on extension of the issue of quality of life in the geography textbooks (for primary and secondary schools). The analysis results show in which extent the topic quality of life and its development is occurred in choosed geography textbooks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Tomas_KOVACZ.pdfPlný text práce989,08 kBAdobe PDFView/Open
Kovacz_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce174,62 kBAdobe PDFView/Open
Kovacz_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce535,97 kBAdobe PDFView/Open
Kovacz_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.