Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavelka Jaroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorFišerová, Alena
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:03Z-
dc.date.available2018-6-14
dc.date.available2020-08-24T11:43:03Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-29
dc.identifier79084
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39233
dc.description.abstractV této práci byla provedena doposud neodzkoušená analýza proteinů z bronzových nádob a jejich okolí. Výsledky tohoto bádání by měly pomoci vyřešit otázku týkající se iontů mědi, jenž je nedílnou součástí bronzu, a to, jestli působí měděné ionty pozitivně při uchovávání potravin, anebo naopak napomáhají jejich rychlejší zkáze. Stejné testy byly prováděny na keramických nálezech, proto je k dispozici dostatek dat pro porovnání. Dále by tato práce měla přispět k objasnění využití nádob a dalších předmětů z bronzu. U nádob je zřejmé, že se používaly pro uchovávání potravin, nyní je tedy jasné o jaké konkrétní potraviny se jednalo. U ozdobných předmětů jsou však dvě teorie jejich využití a tato práce má napomoci k vyřešení této otázky. V neposlední řadě se potvrdilo, že biologické analýzy historických nálezů mohou být přínosné pro archeologii a podobně zaměřené studie, a také například pro forenzní analýzy.cs
dc.format48 s. (64 694 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79084-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbronzové nádobycs
dc.subjectměděné iontycs
dc.subjectproteinycs
dc.subjectelisacs
dc.titleStudium potravních reziduí z různých nalezišť převážně halštatských a z doby bronzovécs
dc.title.alternativeStudy of food residues from various deposits of predominantly Halstat and Bronze Ageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis was done never before tested analysis of proteins from bronze vessels and their surroundings. The results of this research should solve the question of copper ions, which are unseparable part of bronze, and that is, if copper ions have positive influence on food preservation or if they cause faster spoilage. Because this methodology is abundantly used on ceramic findings, we have enough data for comparison. Another result of this thesis is help for clarification of use of vessels and items made of bronze. From analysis of vessels is clear, that they were used for preservation and cooking of foodstuff so now is clear which specific food it was. There are two theories of usage of decorative findings and this thesis should help with solving this question. Last but not least we can confirm, that biological analysis of historical findings can be beneficial for archaeology and for similarily focused studies, and also for forensic analysis.en
dc.subject.translatedbronze vesselsen
dc.subject.translatedcopper ionsen
dc.subject.translatedproteinsen
dc.subject.translatedelisaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Alena Fiserova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Fiserova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce457,04 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce656,28 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce157,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.