Název: Návrh stejnosměrného stroje se sériovým buzením
Další názvy: Design of the series-connected dc machine
Autoři: Švec, Radek
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3924
Klíčová slova: Stejnosměrný elektrický stroj;magnetický obvod;elektromagnetický návrh;komutátor;sériové buzení;komutace;póly
Klíčová slova v dalším jazyce: DC electrical machine;magnetic circuit;electromagnetic design;collector;series excitation;commutation;pole
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetický výpočet stejnosměrného motoru se sériovým buzením dle zadaných parametrů. V programu AutoCAD je nakreslen podélný a příční řez tohoto stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents an electromagnetic design of a direct current series excited machine according to the specified parameters. There are drawings of longitudinal and cross sections of the designed synchronous machine made in CAD.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Radek_Svec_E10N0019K.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047115_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047115_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047115_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.