Title: Návrh stejnosměrného stroje se sériovým buzením
Other Titles: Design of the series-connected dc machine
Authors: Švec, Radek
Advisor: Červený, Josef
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3924
Keywords: Stejnosměrný elektrický stroj;magnetický obvod;elektromagnetický návrh;komutátor;sériové buzení;komutace;póly
Keywords in different language: DC electrical machine;magnetic circuit;electromagnetic design;collector;series excitation;commutation;pole
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetický výpočet stejnosměrného motoru se sériovým buzením dle zadaných parametrů. V programu AutoCAD je nakreslen podélný a příční řez tohoto stroje.
Abstract in different language: The master thesis presents an electromagnetic design of a direct current series excited machine according to the specified parameters. There are drawings of longitudinal and cross sections of the designed synchronous machine made in CAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radek_Svec_E10N0019K.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
047115_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,22 kBAdobe PDFView/Open
047115_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,35 kBAdobe PDFView/Open
047115_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.