Název: Návrh světelného zdroje pro osvit ovládacího prvku v automobilu
Další názvy: Design of light source for control element of car dashboard
Autoři: Vohnický, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Beneš, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3925
Klíčová slova: zdroje osvětlení;ovládací prvky;automobil;LED;Kostal
Klíčová slova v dalším jazyce: light sources;manually operated devices;car;LED;Kostal
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem zdroje osvětlení ovládacích prvků automobilu před i po konstrukci prototypu. Osvit ovládacích prvků je řešen z hlediska vlivu konstrukce i vlastností světelného zdroje. V teoretické části práce je popsána problematika osvětlování interiérů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dealing with development of light source for manually operated vehicle devices before and after construction of prototype. Exposure control of element is solved from various points of view, as influence of construction or feature of luminous sources. Interior lighting method is described in theoretic chapter of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vohnicky_A_DP_2012.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047116_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce397,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047116_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047116_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3925

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.