Title: Analýza marketingových aktivit podnikatelských subjektů působících ve venkovském cestovním ruchu
Other Titles: Analysis of marketing activities of rural tourism companies
Authors: Hladová, Barbora
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39294
Keywords: marketingové aktivity;komparace;venkovský cestovní ruch;pension;restaurace;marketingový mix;mikroregion hracholusky
Keywords in different language: marketing activities;comparison;rural tourism;pension;restaurant;marketing mix;microregion hracholusky
Abstract: Předložená diplomová práce se zaměřuje na analýzu marketingových aktivit vybraných subjektů podnikajících na venkově. Je provedena analýza hlavního subjektu a následná komparace s dalšími subjekty působícími ve stejném regionu. Práce je složena z teoretické a praktické části, teoretická část vymezuje základní pojmy venkovského cestovního ruchu, a popisuje marketingový mix a aktivity využívané ve službách. Praktická část obsahuje analýzu marketingových aktivit pensionu a restaurace U Hladů a jejich následné srovnání s dalšími subjekty působícími v mikroregionu Hracholusky - pensionu a restaurace U Vlčků a U Leishů. Na základě provedené analýzy jsou v závěru navržena nápravná opatření, včetně finanční a časové náročnosti jejich případné realizace.
Abstract in different language: The submitted master thesis is focused on the analysis of marketing activities of rural tourism company - a pension and restaurant U Hladů and on its comparison with other subjects working in the same field. The thesis comprises of a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the basic terms, introduces the marketing and marketing activities of the companies, which is working in services and tourism. The practical part consists of an analysis of marketing activities of the main subject - pension and restaurant "U Hladů". These activities are subsequently compared with the other companies with the similar offer located in microregion Hracholusky. Pension and restaurant U Vlčků and pension and restaurant U Leihsů. Based on the conducted analysis the remedies are suggested at the end of the thesis, including the financial demands of potential realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Hladova_Barbora_o.pdfPosudek oponenta práce157,74 kBAdobe PDFView/Open
Hladova_Barbora_v.pdfPosudek vedoucího práce227,04 kBAdobe PDFView/Open
Hladova_Barbora_p.pdfPrůběh obhajoby práce75,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.