Název: Porovnání provozu venkovních a kabelových sítí vysokého napětí
Další názvy: Comparison of traffic overhead and cable networks high voltage
Autoři: Kotrc, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Mertlová, Jiřina
Oponent: Kropáček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3931
Klíčová slova: kabelové vedení;venkovní vedení;spolehlivost dodávky;technickoekonomická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: cable line;aerial lines;reliability of electricity supply;technical and economic analysis
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na porovnání provozu venkovních a kabelových sítí vysokého napětí. Popisuje náklady provozu sítí vysokého napětí a investiční náročnost výstavby zařízení. Dále analyzuje provoz vysokého napětí a zabývá se také provozně technicko - ekonomickým přínosem distribuční sítě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the comparison of the operation of high-voltage outdoor and high-voltage cable networks. It describes the cost of operation of high-voltage networks and the investment demands for the construction of installations. Additionally, it analyzes the operation of high voltage and also discusses the technical and economic operational benefits of the distribution network.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
12_final_V11_CD_ROM.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047123_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047123_oponent.pdfPosudek oponenta práce362,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047123_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce272,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.