Title: Ilustrovaná non-fiction kniha (didaktická)
Other Titles: Illustrated non-fiction book (didactic)
Authors: Martínková, Radka
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Šavlíková Lucie, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39347
Keywords: ilustrace;autorská kniha;tempera;alice garrigue masaryková;československý červený kříž;emancipace žen;první dáma československa
Keywords in different language: illustration;author's book;tempera;alice garrigue masaryková;czechoslovak red cross;emancipation of women;first lady of czechoslovakia
Abstract: Tématem mé diplomové práce je ilustrovaná non-fiction kniha. Jako námět jsem si zvolila osobnost Alice Garrigue Masarykové. Kniha by měla seznámit čtenáře se životem této emancipované ženy. V ilustracích je zobrazeno několik rovin jejího života včetně jejich úspěchů, rodinných vztahů, smutných životních etap i atmosféry doby, ve které tato významná osobnost žila.
Abstract in different language: The theme of my thesis is an illustrated non-fiction book. As a theme I chose personality of Alice Garrigue Masaryk. The book should familiarize the reader with the life of this emancipated woman. The illustrations show several levels of her life, including her achievements, family relationships, sad life stages and the atmosphere of the time, in which this important personality lived.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martinkova_Radka.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
Martinkova.pdfPosudek vedoucího práce544,82 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_0.pdfPosudek oponenta práce575,78 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce288,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.