Title: Vizuální styl autorské značky
Other Titles: Visual style of authors brand
Authors: Schejbalová, Barbara
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Rubec Marek, Mgr. BcA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39350
Keywords: vizuální styl;brand;značka;ilustrace;motivy pro tisk;sítotisk;potisk textilu
Keywords in different language: visual style;brand;illustration;silk screen;textile printing
Abstract: Cílem práce bylo vytvořit jasně rozpoznatelný vizuální styl autorského brandu. Autorka vytvořila fiktivní značku NO CHURCH ON SUNDAY za pomocí ilustrátorských prostředků. Celková idea značky čerpá z undergroundové kultury mísící vlivy psychadelických , black metalových a post punkových žánrů. Hlavním výstupem je katalog sjednocující celou práci.
Abstract in different language: The topic of thesis was create authors brand. The author created a fictional brand NO CHURCH ON SUNDAY with illustrative means. The overall idea of drawing from underground cultures mixing the influences of psychedelic, black metal and post punk genres. The main output is a catalog unifying the whole work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2019_schejbalova_teoretickacast.pdfPlný text práce22,3 MBAdobe PDFView/Open
Schejbalova.pdfPosudek vedoucího práce487,54 kBAdobe PDFView/Open
Schejbalova_0.pdfPosudek oponenta práce503,15 kBAdobe PDFView/Open
Schejbalova_1.pdfPrůběh obhajoby práce303,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.