Title: Parafráze/autorská kniha
Other Titles: Paraphrase / author's book
Authors: Studená, Karolína
Advisor: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Referee: Starý Milan, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39352
Keywords: ilustrace;krysař;kniha;psychologie
Keywords in different language: illustration;ratcatcher;book;psychology
Abstract: Tato diplomová práce je velice volnou parafrází na motivy staré pověsti Krysař, které kombinuje s prvky z psychologie. Dílo je soubor krátkých komentářů s ilustracemi zpracované v uhlu a pastelu.
Abstract in different language: This diploma thesis is a very free paraphrase of old legend The Ratcatcher which is combined with elements of psychology. The work is a collection of short comments with illustrations drawn by charcoal and pastel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pruvodni zprava.pdfPlný text práce39,7 MBAdobe PDFView/Open
Studena.pdfPosudek oponenta práce454,58 kBAdobe PDFView/Open
Studena_0.pdfPosudek vedoucího práce509,28 kBAdobe PDFView/Open
Studena_1.pdfPrůběh obhajoby práce271,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.