Title: Obrazová kompozice na téma typografie
Other Titles: Image composition on typography
Authors: Chleborádová, Zuzana
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Steker František, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39357
Keywords: typografie;experiment;písmo;abeceda;sen;kompozice;čitelnost
Keywords in different language: typography;experiment;font;alphabet;dream;composition;readability
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření kompletní typografické kompozice, která rozvine vnímání alternativního pohledu na grafické zpracování. Téma diplomové práce zaměřené na typografii jsem se rozhodla založit na experimentování s klasickou vizuální podobou písmen abecedy, tak jak ji známe. Vytvořila jsem vlastní vizuální podobu abecedy, která je na hraně čitelnosti. Výsledkem je písmo, jehož charakteru jsem podle subjektivního cítění dala podobu evokujícího snu. Výstupem diplomové práce jsou tři knihy a soubor šesti plakátů.
Abstract in different language: The goal of the diploma thesis is to create a complete typographic composition, which will elaborate an alternative view on graphical processing. The subject of this typography focused thesis is based on experimenting with classical visual form of the alphabet. I have created my own visual font, which has a special character evoking human dreams. The output of the work is a three pieces of books and six pieces of posters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_textova_cast_chleboradova.pdfPlný text práce7,21 MBAdobe PDFView/Open
Chleboradova.pdfPosudek vedoucího práce566,3 kBAdobe PDFView/Open
Chleboradova_0.pdfPosudek oponenta práce580,29 kBAdobe PDFView/Open
Chleboradova_1.pdfPrůběh obhajoby práce285,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.