Název: Rozhraní pro diagnostiku TV přijímačů
Další názvy: Interface for diagnostic of TV sets
Autoři: Vůcha, Václav
Vedoucí práce/školitel: Poupa, Martin
Oponent: Holota, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3936
Klíčová slova: USB;I2C;SPI;FT4232H;FTDI;FT příkazy;D2XX;převodník;sběrnice
Klíčová slova v dalším jazyce: USB;I2C;SPI;FT4232H;FTDI;FT commands;D2XX;converter;buses
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které obsahuje převodník ze sběrnice USB na sběrnice I2C a SPI. Zařízení primárně navrženo jako rozhraní mezi PC a TV přijímačem značky Panasonic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje funkce sběrnic I2C a SPI a funkci převodníku FT4232H od firmy FTDI. V praktické části jsou popsány základní příkazy pro ovládání převodníku, schéma zapojení a samotná realizace zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This master?s thesis deals with designing and implementation of device which contains a converter from the USB bus to the I2C and SPI buses. The device is primarily designed as interface between a PC and TV set made by Panasonic. The project is separated to a theoretical and practical part. The theoretical part describes the functions of the I2C and SPI buses and the function of the converter FT4232H from FTDI Company. There are described the primary commands of the converter, the wiring and realization of device in the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Rozhrani pro diagnostiku TV prijimacu.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047128_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047128_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047128_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3936

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.