Title: Rozhraní pro diagnostiku TV přijímačů
Other Titles: Interface for diagnostic of TV sets
Authors: Vůcha, Václav
Advisor: Poupa, Martin
Referee: Holota, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3936
Keywords: USB;I2C;SPI;FT4232H;FTDI;FT příkazy;D2XX;převodník;sběrnice
Keywords in different language: USB;I2C;SPI;FT4232H;FTDI;FT commands;D2XX;converter;buses
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které obsahuje převodník ze sběrnice USB na sběrnice I2C a SPI. Zařízení primárně navrženo jako rozhraní mezi PC a TV přijímačem značky Panasonic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje funkce sběrnic I2C a SPI a funkci převodníku FT4232H od firmy FTDI. V praktické části jsou popsány základní příkazy pro ovládání převodníku, schéma zapojení a samotná realizace zařízení.
Abstract in different language: This master?s thesis deals with designing and implementation of device which contains a converter from the USB bus to the I2C and SPI buses. The device is primarily designed as interface between a PC and TV set made by Panasonic. The project is separated to a theoretical and practical part. The theoretical part describes the functions of the I2C and SPI buses and the function of the converter FT4232H from FTDI Company. There are described the primary commands of the converter, the wiring and realization of device in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rozhrani pro diagnostiku TV prijimacu.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
047128_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,97 kBAdobe PDFView/Open
047128_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,89 kBAdobe PDFView/Open
047128_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.