Title: Dopravní prostředek budoucnosti
Other Titles: Future Transport Vehicle
Authors: Hájek, Daniel
Advisor: Siebert Petr, Ing.
Referee: Hadaščok Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39366
Keywords: obleč si své auto;éra doutníkových vozů;predikce 2045;materiál a proporce;skulptura;já;cítit silnici a realitu;flexibilní;formální a neformální oděv;kyborg;naivní a romantický;páteř;sen;symbióza;struktura;mimo všední den;mazlíček;móda;životní styl;komunita;individuální;technologie;moje vize;infrastruktura;sobecký;ikonický tvar;vize
Keywords in different language: dress your car;cigar era;predictions 2045;material & proportions;sculpture;it is me;touch the road;touch reality;flexible;suit/sport dress;cyborg;naive/romantic;spine;dream;symbiosis;structure;out of real life;it is my pet;fashion;life style;community;individual;technology;my vision;infrastructure;selfish;iconic shape;vision
Abstract: Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodl vytvořit čtyři návrhy čtyřstopých dopravních prostředků pro rok 2045, z nichž jeden jsem dále rozpracoval. Tři z nich jsou logické návrhy, které jsem nazval Konvenční vůz, Přirozený vývoj, Mobilní pokoj a čtvrtý vybraný je volnomyšlenkářský. Nazval jsem ho Sen. ŠKODA ME, jak jsem dílo pojmenoval, je rozdělena na dvě hlavní části, a to individuální inteligentní oblek, který se dá použít jako batoh, židle nebo zapojit do platformy ve tvaru písmene X, která je druhou částí návrhu. ŠKODA ME je dílo na pomezí tvarové studie a funkčního konceptu. Snažil jsem se navrhnout uvěřitelný a proporční objekt. Práce vznikla ve spolupráci se ŠKODA AUTO.
Abstract in different language: As a topic for my diploma thesis, I decided to propose several predictions for the year 2045 and to develop one of them. I defined four possible directions for four-wheel vehicles. Three of them are more conventional. Such kinds of cars are usually proposed by students and automotive brands. I call them 1st Conventional, 2nd Natural evolution and 3rd Mobility room. I, however, wanted to suggest something completely different with a driving-focused feeling. The last 4th group is, therefore, called Dreams and it is the chosen area for this thesis. I named my project ŠKODA ME. The concept is based on an X-shaped platform part and a separate individual dress which you can use like a backpack, chair or you can plug it into the platform. The dress is body-specific and it is produced as a unique part. The fidelity of ŠKODA ME is approximately between a sculpture and a concept study. I wanted to make the design credible and proportional. Diploma thesis was done in cooperation with ŠKODA AUTO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190510_DP_Daniel Hajek_Fin_zadani.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
Hajek.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Hajek_0.pdfPosudek vedoucího práce497,19 kBAdobe PDFView/Open
Hajek_1.pdfPrůběh obhajoby práce331,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.