Title: Symbióza
Other Titles: Symbiosis
Authors: Kopfová, Lenka
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Žampach Martin, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39368
Keywords: variabilita;modulárnost;ekologie;recyklace;design;beton;plasty;plech;ocel;symbioza
Keywords in different language: variability;modularity;ecology;recycling;design;concrete;plastics;sheet;steel;symbiosis
Abstract: CUBiQ je variabilním systémem modulů a volitelného příslušenství. Výběrem jednotlivých segmentů tak můžete dosáhnout různorodého využití.Práci jsem založila na boxu o čtyřech velikostech a jejich vzájemné kombinaci. Navrhla jsem příslušenství jak pro interiérové, tak i pro exteriérové využití. Mezi tímto využitím je také velký rozdíl, co se týče komplikovanosti jednotlivých vkládaných komponentů. Prvky domyšlené pro exteriér jsou mnohem více sofistikovanější, co se týče složitosti a množství částí. Oproti tomu jsou interiérové komponenty velice jednoduché a jejich možná složitost je ve většině případů skrytou záležitostí. Je to hlavně proto, aby složitost prvků nenarušovala interiér a uživatel měl možnost přizpůsobit boxy dle svého uvážení
Abstract in different language: The topic for my diploma thesis is Symbiosis. It's meaning can gain numerous forms, and I think it actually accompanies all my works I have done so far. Either concerning materials, or design thinking. Due to the amounts of existing modular systems, I decided to move the variability thought into yet another dimension. I merged the idea of a simple box with a wide-ranged accessories. By selecting individual segments and accessories, you can create a very purpose specific usage. I based the work on a modular box, available in four sizes, and their further combination. I designed components, specific for interior on on side, and several more to be used in the exterior. Between such, there is a significant difference, also depending on the sophistication of the components that are about to be installed in each environment. The interior accessories are much simpler and their complexity is a matter hidden to the eye in most cases. The reason for this is for those parts not to intervene into the perception of the interior itself, and also for the user to have the ability to reshape the boxes to his desired composition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_2019_LENKA_KOPFOVA.pdfPlný text práce8,81 MBAdobe PDFView/Open
Kopfova.pdfPosudek oponenta práce590,51 kBAdobe PDFView/Open
Kopfova_0.pdfPosudek vedoucího práce614,66 kBAdobe PDFView/Open
Kopfova_1.pdfPrůběh obhajoby práce237,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.