Title: Koncept nákladního elektromobilu
Other Titles: Delivery design concept
Authors: Melichar, Lukáš
Advisor: Siebert Petr, Ing.
Referee: Laube Radek, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39369
Keywords: transportní design;industriální design;autonomní koncept;elektromobil;nákladní automobil
Keywords in different language: delivery design;industrial design;autonomous concept;electric car;delivery concept
Abstract: Výsledkem diplomové práce je designová studie konceptu autonomního elektromobilu, primárně určeného pro rozšiřování služeb. Hlavní myšlenou je smysluplné využití autonomních technologií pro zlepšení služeb v mimoměstských oblastech. Záměrem bylo využití technologií, díky kterým se podstatně zmenší technická část automobilu, což vedlo k zamyšlení nad alternativním využitím tohoto prostoru. S prostorem bylo nakládáno jako s místem pro uskladnění věcí, spotřebního zboží, potravin, drogerie apod.
Abstract in different language: Delivery design concept shows my way of thinking about logical, economical and ethical autonomous delivery car for public service. I tried to focusing on areas outside of the city where is a lack of groceries store etc. In my design I used electric platform base for saving plenty of space in interior area which I use more effectively for better efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPLM_2019.pdfPlný text práce22,95 MBAdobe PDFView/Open
Melichar.pdfPosudek vedoucího práce480,91 kBAdobe PDFView/Open
Melichar_0.pdfPosudek oponenta práce549,61 kBAdobe PDFView/Open
Melichar_1.pdfPrůběh obhajoby práce402,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.