Title: "Šperkem je vše, co za něj považujeme" / V. K. Novák
Other Titles: "Jewellery is all we consider of jewellery" / V. K. Novák
Authors: Pouzar, Martin Jošt
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Herynek Pavel, Doc. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39377
Keywords: šperk;objekt;ocel;nerez ocel;rez;brož;náhrdelník;náramek;náušnice
Keywords in different language: jewellery;object;steel;stainless steel;rust;brooch;necklace;bracelet;earrings
Abstract: Koncepce mé diplomové práce spočívá ve využití zdánlivě nepotřebných nalezených či získaných železných artefaktů. Tyto, většinou jen velmi obtížně identifikovatelné a zcela zkorodované části mohou svou estetikou připomínat šperky či jiné předměty denní potřeby minulých časů. Převyprávěním těchto různorodých tvarů do nerezového materiálu, vznikne jakýsi otisk - zvěčnění. Původní artefakt však zůstává zachován nejenom v podobě nerezového otisku, ale také jako samostatný šperk či objekt. V mé práci jsem se rozhodl i tyto rezavějící fragmenty využít k tvorbě objektů a šperků, a znovu objevit tak jejich ztracenou krásu a užitek. Výběr jednotlivých kusů byl především mojí osobní volbou podle estetické hodnoty daného kusu. Neméně důležitým momentem ovlivňujícím výběr konkrétních kusů je také mnohdy příběh, který za jejich nálezem stojí a jejich historie, která je kromě jejich estetické hodnoty důležitým inspiračním zdrojem pro následné zpracování. Celý soubor převážně šperků, ale také několika volných objektů tvoří celkem osmnáct kusů. Jak jsem již zmínil, každý původní nalezený a znovu využitý artefakt má svůj následný "otisk" v nerez oceli. Vzniklo tak tedy osm neoddělitelných párů šperků a objektů. Řazeno od největších po ty nejdrobnější: BRÁNA I a II, GRÁL a VESICA PISCIS, BRUSLE I a II, DÉLKA I a II, PLOCHA I a II, TRN I a II, PILNÍK I a II, KAPKA a TŘICETTŘI, HŘEBÍK I a II.
Abstract in different language: The concept of my diploma thesis is based on the use of apparently unnecessary found or obtained iron artefacts. These, mostly hardly to identify and completely corroded parts, may remind aesthetics of jewellery or other objects of daily use from the past.With retelling these diverse shapes into stainless steel, a kind of imprint is created - Immortalization. However, the original artifact is retained not only in the form of a stainless steel imprint, but also as a separate jewel or object. In my work, I decided to use these rusting fragments to create objects and jewellery and rediscover their lost beauty and usage. The choice of individual pieces was basically my personal choice according to the aesthetic value of the specific piece. No less important moment influencing the selection of specific pieces is often the story behind their finding and their history, which in addition to their aesthetic value, is an important source of inspiration for following processing. The whole set of mostly jewellery, but also several free objects, consists of a total eighteen pieces. As I have already mentioned, each original found and reused artifact has its subsequent "imprint" in stainless steel. So there were made eight inseparable pairs of jewelry and objects called: GATE, GRAIL and VESICA PISCIS, SKATE I and II, LENGHT I and II, AREA I and II, THORN I and II, RASPER I and II , DROP and THIRTY-THREE, NAIL I and II.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pouzar.pdfPlný text práce10,27 MBAdobe PDFView/Open
Pouzar.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Pouzar_0.pdfPosudek vedoucího práce826,17 kBAdobe PDFView/Open
Pouzar_1.pdfPrůběh obhajoby práce335,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.