Title: Sledování vytvrzovacího procesu polymerních materiálů
Other Titles: Monitoring the curing process of polymer materials
Authors: Thomas, Robert
Advisor: Vik, Robert
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3938
Keywords: sledování vytvrzovacího procesu;polymer;tepelná vodivost;spektroskopie;dielektrické senzory;monomer;ultrazvuk;kompozitní materiály;optické vlastnosti
Keywords in different language: cure monitoring;polymer;thermal conductivity;spectroscopy;dielectric sensors;monomer;ultrasonic;composite materials;optical properties
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na sledování vytvrzovacího procesu polymerních materiálů, které zlepší jak samotnou kvalitu tohoto procesu, tak i jeho hospodárnost. Díky možnosti sledování tohoto procesu dostáváme vlastní kontrolu nad tímto procesem a jsme proto schopni opakovaně zajišťovat a garantovat požadované výsledné vlastnosti vytvrzovaného materiálu. To dohromady zlepšuje hospodárnost v případech nesprávného poměrování tvrdící složky, nesprávné chemické reakce nebo nedodržení procesních podmínek.
Abstract in different language: Cure monitoring of polymer materials can improve both the quality and efficiency of cure processing of these materials. Cure monitoring can be used to ensure the quality of products manufactured using curing material as it can confirm that the cure reaction has proceeded as expected. This can prevent wastage due to eventualities such as using incorrect proportions of resin components, failure of resin to react, poor mixing of resin or incorrect processing conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sledovani vytvrzovaciho procesu polymernich materialu.pdfPlný text práce793,81 kBAdobe PDFView/Open
047131_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,31 kBAdobe PDFView/Open
047131_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,26 kBAdobe PDFView/Open
047131_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.