Název: Sledování vytvrzovacího procesu polymerních materiálů
Další názvy: Monitoring the curing process of polymer materials
Autoři: Thomas, Robert
Vedoucí práce/školitel: Vik, Robert
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3938
Klíčová slova: sledování vytvrzovacího procesu;polymer;tepelná vodivost;spektroskopie;dielektrické senzory;monomer;ultrazvuk;kompozitní materiály;optické vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: cure monitoring;polymer;thermal conductivity;spectroscopy;dielectric sensors;monomer;ultrasonic;composite materials;optical properties
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na sledování vytvrzovacího procesu polymerních materiálů, které zlepší jak samotnou kvalitu tohoto procesu, tak i jeho hospodárnost. Díky možnosti sledování tohoto procesu dostáváme vlastní kontrolu nad tímto procesem a jsme proto schopni opakovaně zajišťovat a garantovat požadované výsledné vlastnosti vytvrzovaného materiálu. To dohromady zlepšuje hospodárnost v případech nesprávného poměrování tvrdící složky, nesprávné chemické reakce nebo nedodržení procesních podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: Cure monitoring of polymer materials can improve both the quality and efficiency of cure processing of these materials. Cure monitoring can be used to ensure the quality of products manufactured using curing material as it can confirm that the cure reaction has proceeded as expected. This can prevent wastage due to eventualities such as using incorrect proportions of resin components, failure of resin to react, poor mixing of resin or incorrect processing conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sledovani vytvrzovaciho procesu polymernich materialu.pdfPlný text práce793,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047131_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047131_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047131_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.