Title: Ilustrovaná kniha - beletrie / fiction
Other Titles: Illustrated book - fiction
Authors: Krausová, Dominika
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39386
Keywords: ilustrace;ilustrovaná kniha;ručně barvený papír;koláž;dětská ilustrace
Keywords in different language: illustration;illustrated book;hand-coloured paper;collage;children's illustration
Abstract: Výsledkem jsou ilustrace k povídce Poslední vlk od Martina Vopěnky, tvořené technikou koláže, kdy jsem využívala ručně barvený a texturovaný papír a pauzovací papír. Vše bylo slepeno a následně skenováno. Jediným vstupem v počítači je vložený text povídky. Listy s ilustracemi a grafickou úpravou jsou poté svázány v knihu.
Abstract in different language: The result is illustrations for the story The Last Wolf by Martin Vopěnka. The illustrations are created by the technique of collage, for which I used hand-colored and textured paper and tracing paper. Everything was glued and then scanned. The only input on the computer is the embedded story text. Sheets with illustrations and layouts are then bound in a form of a book.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
KRAUSOVA-ZARI.pdfPosudek vedoucího práce549,57 kBAdobe PDFView/Open
KRAUSOVA-ZARI_0.pdfPosudek oponenta práce477,5 kBAdobe PDFView/Open
KRAUSOVA_ZARI.pdfPrůběh obhajoby práce303,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.