Title: Technické podmínky připojení zdrojů do sítí nn
Other Titles: Technical conditions for connection resources in low voltage networks
Authors: Panuška, Richard
Advisor: Mertlová, Jiřina
Referee: Kropáček, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3939
Keywords: obnovitelné zdroje energie;zákon č. 402/2010 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie;pravidla provozování distribuční soustavy;provozovatel distribuční soustavy;distribuční síť;smart grids
Keywords in different language: renewable resources;act no. 402/2010 Coll. on the promotion of electricity from renewable energy sources;rules for operation of grid;distribution system operator;distribution network;smart grids
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na technické podmínky připojení zdrojů do sítí NN. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol dle udaných zásad pro její vypracování. V kapitole první popisuji a rozděluji legislativní podmínky pro připojení zdrojů. V druhé kapitole zmiňuji postup pro určení technických podmínek pro připojení zdroje. Ve třetí kapitole předvádím simulaci vlivu zdroje na síť NN s využitím výpočetního programu E - vlivy. V závěrečné kapitole ověřuji měřením v distribuční síti vlivy vypočítané simulací.
Abstract in different language: This thesis is focused on the technical conditions of connection resources NN networks. The thesis is divided into four chapters according to the stated principles for its development. The first chapter describes the divide and legislative conditions for connection resources. In the second chapter, I mention the procedure for determining the technical conditions for connection resources. In the third chapter I present the simulation of the impact of resources on the network NN using computer program E - vlivy. Finally, in the last chapter, I verify by measurements in the distribution network influences the calculated simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Richard_Panuska_E10N0012K.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
047132_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,07 kBAdobe PDFView/Open
047132_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,48 kBAdobe PDFView/Open
047132_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.