Název: Technické podmínky připojení zdrojů do sítí nn
Další názvy: Technical conditions for connection resources in low voltage networks
Autoři: Panuška, Richard
Vedoucí práce/školitel: Mertlová, Jiřina
Oponent: Kropáček, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3939
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie;zákon č. 402/2010 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie;pravidla provozování distribuční soustavy;provozovatel distribuční soustavy;distribuční síť;smart grids
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable resources;act no. 402/2010 Coll. on the promotion of electricity from renewable energy sources;rules for operation of grid;distribution system operator;distribution network;smart grids
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na technické podmínky připojení zdrojů do sítí NN. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol dle udaných zásad pro její vypracování. V kapitole první popisuji a rozděluji legislativní podmínky pro připojení zdrojů. V druhé kapitole zmiňuji postup pro určení technických podmínek pro připojení zdroje. Ve třetí kapitole předvádím simulaci vlivu zdroje na síť NN s využitím výpočetního programu E - vlivy. V závěrečné kapitole ověřuji měřením v distribuční síti vlivy vypočítané simulací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the technical conditions of connection resources NN networks. The thesis is divided into four chapters according to the stated principles for its development. The first chapter describes the divide and legislative conditions for connection resources. In the second chapter, I mention the procedure for determining the technical conditions for connection resources. In the third chapter I present the simulation of the impact of resources on the network NN using computer program E - vlivy. Finally, in the last chapter, I verify by measurements in the distribution network influences the calculated simulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Richard_Panuska_E10N0012K.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047132_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047132_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047132_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.