Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrbcová Helena, Doc. akademický malíř
dc.contributor.authorPhung, My Linh
dc.contributor.refereeMarková Lenka, MgA.
dc.date.accepted2019-6-17
dc.date.accessioned2020-08-24T11:44:50Z-
dc.date.available2018-9-27
dc.date.available2020-08-24T11:44:50Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier79390
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39406
dc.description.abstractTéma bakalářske práce je KOLEKCE REAGUJÍCÍ NA MÓDNÍ TRENDY A PŘINÁŠEJÍCÍ VLASTNÍ AUTORSKÉ TÉMA. Hlavním cílem práce bylo vytvořit nositelné oděvy, které by odrážely můj rukopis v dnešních módních trendech. Módní trendy se neustále vyvíjejí. V průběhu práce jsem zjistila, že trendy jsou nestabilní a tudíž je nelze přesně následovat. Trendy zrcadlí životní styl a postoj společnosti, a proto se vždy objevují v našich pracích, ať už je to úmyslné či nikoliv. Kolekce se skládá z pěti oděvů, které jsou podvědomě inspirovány barevnou škálou tohoto roku a trend v zakomponování umění do oděvů. Namísto textilního tisku bylo použito vyšívání. Byly využity pouze přírodní materiály. Výsledek mé práce na základě posledních módních trendů mě určitě ovlivnil a pomohl mi v rozvoji jako designér.cs
dc.format32 s. (12 334 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79390-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmódacs
dc.subjecttrendycs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectoděvcs
dc.subjectilustracecs
dc.titleKolekce reagující na módní trendy a přinášející vlastní autorské témacs
dc.title.alternativeCollection reflecting fashion trends and bringing author's own theme.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of the bachelor thesis is COLLECTION REFLECTING FASHION TRENDS AND BRINGING AUTHOR'S OWN THEME. The main goal of the work was to create wearable clothes, that would also reflect my style into the current fashion trends. Fashion trends are always evolving, in a sense that they are constantly changing. During the working process, I found out that trends are not even stable in designer's mind, and therefore they should not be exactly followed. Trends mirror society's lifestyle and standpoint, hence they will always appear in our work, whether it be intentional or not. The collection consists of five garments that are subconsciously inspired by colour palette of this year and the trend of incorporating art into clothing. Instead of the textile printing, embroidery was used as the technique to make colourful surface, applying four different types of yarn. Only natural materials were utilised, namely cotton, silk and wool, for better properties of garments. The result of my work according to the latest trends has definitely influenced me and has helped me to move further as designer.en
dc.subject.translatedfashionen
dc.subject.translatedtrendsen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedclothingen
dc.subject.translatedillustrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Phung-My-Linh.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Phung_v.pdfPosudek vedoucího práce559,74 kBAdobe PDFView/Open
Phung_o.pdfPosudek oponenta práce649,48 kBAdobe PDFView/Open
PhungMyLinh.pdfPrůběh obhajoby práce295,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.