Title: PRAKTICKÝ DEKOR
Other Titles: PRACTICAL DECOR
Authors: Beníšková, Monika
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Siebert Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39409
Keywords: design;nábytek;dekorace;funkce;obraz;minimalismus
Keywords in different language: design;furniture;decoration;function;picture;minimalism
Abstract: Vybrala jsem si téma Praktický dekor. Cílem mé práce bylo přetvořit všem známou dekoraci, obraz. Chtěla jsem, aby fungoval jako dekorace, ale zároveň i jako policový systém. Na výrobu jsem použila dva dominantní materiály, probarvenou MDF desku a knihařské plátno. Celkový vzhled toho produktu působí hodně minimalisticky, ale bylo okolo hodně práce.
Abstract in different language: As the bachelor thesis I chose Practical decor. The goal of my work was to remake decoration which each of us knows, picture. I wanted to make it work like a decoration and also like storage system. I used two dominant materials, colored MDF board and buckram. This product looks very minimalist but there is a lot of work to do around it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
beniskova_monika_prakticky_dekor.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Beniskova_v.pdfPosudek vedoucího práce549,41 kBAdobe PDFView/Open
Beniskova_o.pdfPosudek oponenta práce464,9 kBAdobe PDFView/Open
Beniskova.pdfPrůběh obhajoby práce263,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.