Title: Nábytková architektura/XS nábytek vs. XS architektura
Other Titles: Furniture architecture/XS furniture vs. XS architecture
Authors: Skočil, Daniel
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39412
Keywords: nábytek;architektura;design;model;architektonická studie;krajinářská studie
Keywords in different language: furniture;architecture;design;model;architecture presentation;urbansimus presentation
Abstract: Tématem a cílem této bakalářské práce je komplexní návrh exteriérové a interiérové studie s využitím formotvorných prvků nábytku, kdy byl vytvořen návrh rozložení každé místnosti do bloku o velikosti 300x300x300 cm, při čemž každý z bloků představuje jednu z místností, kterou člověk potřebuje ke svému životu v interiéru. Design vnitřních prvků představuje skloubení přítomného manufakturního evropského design s lehkým estetickým asijským designem inspirovaný převážně japonskou architekturou a designem nábytku.
Abstract in different language: The theme and aim of this bachelor thesis is a complex design of exterior and interior study using the formative elements of furniture, when the layout of each room was created into a block of 300x300x300 cm, each of the blocks represents one of the rooms that people need to live in interior. The design of interior elements combines the present European design with light aesthetic Asian design inspired mainly by Japanese architecture and furniture design
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Skocil_v.pdfPosudek vedoucího práce611,21 kBAdobe PDFView/Open
Skocil_o.pdfPosudek oponenta práce639,67 kBAdobe PDFView/Open
Skocil.pdfPrůběh obhajoby práce259,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.