Title: Zastávka městské hromadné dopravy a vybraný mobiliář pro město Plzeň.
Other Titles: Public transport stop and selected urban furniture for city of Pilsen.
Authors: Píša, KRYŠTOF
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Pelikán Petr, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39416
Keywords: zastávka;přístřešek;městská hromadná doprava;koš;lavička;označník;mobiliář
Keywords in different language: bus stop;bus shelter;bench;trash can;public transport;bus sign;urban furniture
Abstract: Jako téma mé bakalářské práce, jsem si zvolil zastávku městské hromadné dopravy a vybraný mobiliář pro město Plzeň. Cílem byl částečný redesign a dodělání zastávky, kterou jsem navrhoval minulý rok, k zastávce jsem ještě navrhoval lavičku, koš a označník. Jako hlavní prioritu jsem si zvolil funkčnost, design a vyrobitelnost. Snažil jsem se o minimalismus, tvořený z pravoúhlých tvarů, s úmyslem oživit zastávku nějakým originálním prvkem. Chtěl jsem zadní část zastávky pojmout jiným způsobem, než jen prosklená plocha, vymyslet nějaký výtvarný prvek ideálně i s nějakou přidanou funkcí. Tento prvek jsou nakonec žebra, které jsou fungují jako podpory a oživují zastávku.
Abstract in different language: As the topic of my bachelor thesis, I have a public transport bus stop and selected urban furniture for the city of Pilsen. The goal was a partial redesign and completion of the stop, which I designed last year, besides, I made a bench, a trash can and a sign for the bus stop. As a top priority I choose functionality, design and manufacturability. I tried minimalism made of rectangular shapes with the intention to differentiate a stop with some characteristic element. I wanted to do the back part in a different way than just add a glass, so I wanted add it some visual feature that would ideally perform a function.This element eventually became a rib that serves as an aesthetic and construction element.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE_TEXT_eVERZE.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Pisa_v.pdfPosudek vedoucího práce581,36 kBAdobe PDFView/Open
Pisa_o.pdfPosudek oponenta práce455,28 kBAdobe PDFView/Open
Pisa.pdfPrůběh obhajoby práce345,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.