Název: Analýza procesů nutných k získání oprávnění k obchodu s elektřinou ve vybraných zemích západní Evropy systému ENTSO-E
Další názvy: Analysis of the Processes Necessary to Obtaining to Electricity Market License in Selected Western European Countries of ENTSO-E system
Autoři: Bulánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hejtmánková, Pavla
Oponent: Mereminska, Kateryna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3943
Klíčová slova: trh s elektrickou energií;operátor trhu;ENTSO-E;obchod s elektrickou energií;energetická burza
Klíčová slova v dalším jazyce: electricity market;energy market operator;ENTSO-E;electricity exchange
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat trh s elektrickou energií ve vybraných státech západní Evropy (Německa, Francie, Itálie a Velké Británie) a procesy nutné pro získání povolení vstupu na trh s elektrickou energií ve vybraných zemích.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is to describe electricity market in chosen countries of Western Europe (Germany, France, Italy, Great Britain) and necessary procedures which you need to enter electricity market in these countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplompr_bulanek.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047238_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047238_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047238_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3943

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.