Název: Analýza provozu uzlu sítě 22 kV vzhledem k jednofázovým zemním poruchám
Další názvy: Analysis of the 22 kV Network Neutral Grounding with Regard to Single-Phase-to-Ground Faults
Autoři: Hadáček, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Mikuláš, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3944
Klíčová slova: zemní spojení;kapacitní proud;Petersenova zhášecí tlumivka;ladění zhášecí tlumivky;napěťová nesymetrie;metoda souměrných složek;uzemnění;zbytkový proud
Klíčová slova v dalším jazyce: ground fault;capacitive current;Petersen arc suppression coil;arc suppression coil tuning;voltage unbalance;method of symmetrical components;ground;residual current
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na teoretický popis provozu uzlu sítě 22 kV a to především s ohledem na jednofázovou zemní poruchu. Jsou představeny možnosti výpočtu kapacitních proudů s přímou aplikací na distribuční síť v oblasti Tábor. Výstupem je zhodnocení dosavadního i budoucího stavu, návrh provedení uzlu plánované TR 110/22 kV Náchod a návrh metodiky pro určení zbytkového proudu pro kontrolu uzemnění stávajících a navrhovaných sítí.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis, which is presented below, focuses on theoretical description of 22 kV network neutral grounding operation with regard to single phase to ground fault. The possibilities of capacitive current computation are presented with direct applications for distribution network in Tábor area. The output is evaluation of present and future situation, the suggestion of network neutral grounding of projected substation 110/22 kV Náchod and proposal for methodology of residual current determination for verification of present and future networks grounding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Hadacek Zdenek 2012 - Analyza provozu uzlu site 22 kV vzhledem k jednofazovym zemnim porucham.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047239_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047239_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047239_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.