Title: Analýza provozu uzlu sítě 22 kV vzhledem k jednofázovým zemním poruchám
Other Titles: Analysis of the 22 kV Network Neutral Grounding with Regard to Single-Phase-to-Ground Faults
Authors: Hadáček, Zdeněk
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Mikuláš, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3944
Keywords: zemní spojení;kapacitní proud;Petersenova zhášecí tlumivka;ladění zhášecí tlumivky;napěťová nesymetrie;metoda souměrných složek;uzemnění;zbytkový proud
Keywords in different language: ground fault;capacitive current;Petersen arc suppression coil;arc suppression coil tuning;voltage unbalance;method of symmetrical components;ground;residual current
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na teoretický popis provozu uzlu sítě 22 kV a to především s ohledem na jednofázovou zemní poruchu. Jsou představeny možnosti výpočtu kapacitních proudů s přímou aplikací na distribuční síť v oblasti Tábor. Výstupem je zhodnocení dosavadního i budoucího stavu, návrh provedení uzlu plánované TR 110/22 kV Náchod a návrh metodiky pro určení zbytkového proudu pro kontrolu uzemnění stávajících a navrhovaných sítí.
Abstract in different language: The diploma thesis, which is presented below, focuses on theoretical description of 22 kV network neutral grounding operation with regard to single phase to ground fault. The possibilities of capacitive current computation are presented with direct applications for distribution network in Tábor area. The output is evaluation of present and future situation, the suggestion of network neutral grounding of projected substation 110/22 kV Náchod and proposal for methodology of residual current determination for verification of present and future networks grounding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hadacek Zdenek 2012 - Analyza provozu uzlu site 22 kV vzhledem k jednofazovym zemnim porucham.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
047239_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,49 kBAdobe PDFView/Open
047239_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,57 kBAdobe PDFView/Open
047239_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.