Title: Mario Puzo's The Godfather as Business Allegory
Other Titles: Mario Puzo's The Godfather as Business Allegory
Authors: Štětková, Hana
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Havlíčková Jana, Bc. M.B.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39472
Keywords: mafie;organizovaný zločin;italská komunita;imigrace;cosa nostra;syndikát;černý trh;nelegální činnost
Keywords in different language: mafia;organized crime;italian community;immigration;cosa nostra;syndicate;black-market;unlawful activity
Abstract: Bakalářská práce se zabývá literární analýzou románu s mafiánskou tematikou Kmotr amerického autora italského původu Maria Puza. Cílem je zjistit, zda se dají jednotlivé praktiky mafie popisované v románu přirovnat ke světě obchodu. Vyjma toho se také tato práce okrajově zaobírá otázkou italské komunity ve Spojených státech amerických v první polovině 20. století.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with literal analysis of the novel with the Mafia theme The Godfather written by the American writer of Italian origin Mario Puzo. The aim is to ascertain whether the practices as they are described in the novel can be compared to the "world of business". Moreover, the thesis also marginally concerns the issue of the Italian community in the United States in the first half of the 20th century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Hana Stetkova, Mario Puzo_s The Godfather as Business Allegory.pdfPlný text práce708 kBAdobe PDFView/Open
Stetkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,45 kBAdobe PDFView/Open
Stetkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce407,88 kBAdobe PDFView/Open
Stetkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce269,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.