Title: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Other Titles: Composite generation of electricity and heat
Authors: Najman, Ondřej
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Mertlová, Jiřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3949
Keywords: kogenerace;elektrická energie;tepelná energie;účinnost;bioplyn;bioplynová elektrárna;fermentor;odpadní teplo
Keywords in different language: cogeneration;electrical energy;thermal energy;biogas;biogas power planty;fermenter;efficiency;waste heat
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kogenerační jednotky využívající pro výrobu elektrické a tepelné energie plynných paliv. Dále se práce zabývá bioplynovou elektrárnou s návrhem na využití jejího odpadního tepla.
Abstract in different language: The diploma thesis presents combined heat and power systems which use gas fuels for production of these two forms of energy. Then it deals with bio-gas power station and focuses on its waste heat utilization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ondrej_Najman.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
047244_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,81 kBAdobe PDFView/Open
047244_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,38 kBAdobe PDFView/Open
047244_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.