Název: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Další názvy: Composite generation of electricity and heat
Autoři: Najman, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Mertlová, Jiřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3949
Klíčová slova: kogenerace;elektrická energie;tepelná energie;účinnost;bioplyn;bioplynová elektrárna;fermentor;odpadní teplo
Klíčová slova v dalším jazyce: cogeneration;electrical energy;thermal energy;biogas;biogas power planty;fermenter;efficiency;waste heat
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kogenerační jednotky využívající pro výrobu elektrické a tepelné energie plynných paliv. Dále se práce zabývá bioplynovou elektrárnou s návrhem na využití jejího odpadního tepla.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis presents combined heat and power systems which use gas fuels for production of these two forms of energy. Then it deals with bio-gas power station and focuses on its waste heat utilization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ondrej_Najman.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047244_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047244_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047244_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.