Title: Justin Trudeau a sociálně-kulturní, politické a ekonomické proměny současné Kanady
Authors: Růžičková, Lenka
Advisor: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39491
Keywords: justin trudeau;kanada;premiér;politika;ekonomie;sociální politika
Keywords in different language: justin trudeau;canada;prime minister;politics;economy;social politics
Abstract: Bakalářská práce se věnuje Justinu Trudeauovi a sociálně-kulturním, politickým a ekonomickým proměnám současné Kanady. Cílem práce je zhodnotit aktuální politiku Kanady. V práci je stručně nastíněna historie Kanady, její postoj k důležitým historickým událostem 20. století. V práci je hodnocen současný postoj Kanady k významným zahraničním partnerským zemím, kanadská vnější politika a její vztah k migraci. Jsou zde uvedeny souvislosti, které přecházely nástupu liberální strany a Justina Trudeaua k moci. V další části práce je shrnuto Trudeauovo působení v čele Kanady (hlavní změny, vliv na obyvatele a jejich názor).
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on Justin Trudeau and socially-cultural, political and Economical changes of today´s Canada. The aim of this thesis is to evaluate current Canadian politics. There is a history of Canada briefly outlined, its standpoint to important historical events of 20th. century in the diploma thesis. There is considered current stand on important foreign partner countries, Canadian foreign policy and its attitude to the migration. There are consequences mentioned, preceding labor party and Justin Trudeau ascension. The Trudeau government of Canada is summarized in the next section (main changes, the effect on population and their opinion).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruzickova+Lenka_Bakalarska+prace_2 (2).pdfPlný text práce674,46 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova L. - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,58 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova L. - oponent.pdfPosudek oponenta práce418,92 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova L. - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce245,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.