Název: Návrh akustických úprav hudebního klubu
Další názvy: Design of room acoustic solution
Autoři: Mařík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Altman, Jan
Oponent: Schlosser, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3950
Klíčová slova: prostorová akustika;doba dozvuku;vlastní frekvence;Helmholtzův rezonátor;difuzor;pohltivý materiál;ozvučovací systém
Klíčová slova v dalším jazyce: room acoustics;reverberation time;room modes;Helmholtz resonator;diffraction object;absorptive material;sound system
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou prostorové akustiky. V první části je uvedeno několik základních akustických pojmů a prvků. V dalších částech je práce zaměřena na návrh akustických úprav hudebního klubu House of Blues v Plzni včetně popisu měření. Popsán je také současný stav poslechového prostoru včetně analýzy stávajícího zvukového systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the issue of room acoustics. First part contains basic terms and elements of room acoustics. In other parts is described design of room acoustic solution of music club House of Blues in Pilsen including measurement. The current state of listening space and sound system is also analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047246_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047246_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047246_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.